Phòng C3

Phòng trang bị đồng bộ theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, các phòng đều có cửa sổ rộng nhìn ra cảnh que thanh bình  

Nhập số điện thoại của bạn chúng tôi hỗ trợ bạn ngay

Phòng trang bị đồng bộ theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, các phòng đều có cửa sổ rộng nhìn ra cảnh que thanh bình