BẢNG GIÁ THUÊ PHÒNG (Dành cho 02 người/ chưa có10% VAT)

Áp dụng từ tháng 03/ 2023

 Bảng giá tính theo ca (2g, 3g, ngày,..).ĐV: 1000 đ

LOẠI PHÒNG

GIÁ THEO GIỜ

GIÁ NGÀY

Từ 09g đến 17g

GIÁ QUA ĐÊM

Từ 19g và sau 23g đến 11g hôm sau

GIÁ  NGÀY  ĐÊM

Từ 12g đến 11g hôm sau

C1(không hút  thuốc)

308

500

Trong 3 giờ

800

800

1200

C2(không hút  thuốc)

301, 302, 307

350

Trong 3 giờ

550

550

850

C3(không hút  thuốc)

303, 305, 306

300

Trong 3 giờ

450

450

700

S(không hút thuốc)

201, 202, 203, 205, 206, 207, 208

200

Trong 2 giờ

400

400

550

Ghi chú:                                                                                                          

  1. Nếu khách ở tăng thêm (trước và sau) thời gian trên cứ từ 15 đến 60 phút sẽ tính cộng thêm 50.000đ; Phòng nghỉ đêm đến 11g hôm sau sẽ chuyển sang ca mới. Phòng giờ và ngày trả trước 23giờ, SAU 23g TÍNH GIÁ PHÒNG ĐÊM. Khách ở ca ngày đêm, đêm thanh toán vào 11g sau đó chuyển ca mới.
  2. Từ 23g-5g không phục vụ khách nghỉ giờ; Trường hợp đặc biệt khách nghỉ quá 2người/ 1phòng nếu được sự đồng ý của QLKS thì cộng thêm 100.000đ/1người.
  3. Sau 23g: ra hoặc vào phòng đã ở cộng thêm 50.000đ/ 1 lần
  4. Lên hệ với lễ tân qua sđt di động 037 612 7383/ 024 336 7792 (máy để bàn)/ máy nội bộ