BẢNG GIÁ THUÊ PHÒNG (Dành cho 02 người/ chưa có10% VAT)
Áp dụng từ tháng 09/ 2021
Bảng giá tính theo ca (2g, 3g, ngày,..).ĐV: 1000 đ

Ghi chú:
1- Nếu khách ở tăng thêm (trước và sau) thời gian trên cứ từ 15 đến 60 phút sẽ tính cộng thêm 50.000đ; Phòng nghỉ
đêm đến 11g hôm sau sẽ chuyển sang ca mới. Phòng giờ và ngày trả trước 23giờ, SAU 24g TÍNH GIÁ PHÒNG ĐÊM.
Khách ở ca ngày đêm, đêm thanh toán vào 11g sau đó chuyển ca mới.
2- Từ 23g-5g không phục vụ khách nghỉ giờ; Trường hợp đặc biệt khách nghỉ quá 2người/ 1phòng nếu được sự đồng ý
của QLKS thì cộng thêm 100.000đ/1người.
3- Lên hệ với lễ tân qua sđt di động 037 612 7383/ 024 336 7792 (máy để bàn/ máy nội bộ)