Công ty cổ phần An Bình Hưng

DC: xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

GPKD số 0104625870

Đăng ký ngày 05/05/2016, nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội

Giấy chứng nhận ANTT số: 147/GCN-PC64 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 11/7/2013

Phone: 024.336.377.92