Phòng C3

Phòng C3
450.000₫/đêm

Phòng C3

Phòng trang bị đồng bộ theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, các phòng đều có cửa sổ rộng nhìn ra cảnh que thanh bình  
Phòng C3
450.000₫/đêm

Phòng C3

Phòng trang bị đồng bộ theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, các phòng đều có cửa sổ rộng nhìn ra cảnh que thanh bình  
Phòng C3
450.000₫/đêm

Phòng C3

Phòng trang bị đồng bộ theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, các phòng đều có cửa sổ rộng nhìn ra cảnh que thanh bình  
Phòng C3
450.000₫/đêm

Phòng C3

Phòng trang bị đồng bộ theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao, các phòng đều có cửa sổ rộng nhìn ra cảnh que thanh bình